วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เพลง "จ้ำจี้"
เพลง "จ้ำจี้"

" จ้ำจี้มะเขือเปาะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น
  กระแท่นต้นกุ่ม สาว ๆ หนุ่ม ๆ อาบน้ำท่าไหน
  อาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง
  เยี่ยม ๆ มอง ๆ นกขุนทองร้อง ฮู้... "

1 ความคิดเห็น:

  1. ที่เราเคนได้ยินร้องงี้

    "จ้ำจี้มะเขือเปาะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น
    อาบน้ำท่าไหน อาบน้ำท่าวัด เอากระจกที่ใหนส่อง
    ส่องเยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้อง กรู้~~"

    ตอบลบ