วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เพลง "ฝนเทลงมา"เพลง "ฝนเทลงมา"

" ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูฮง นาตูฮง นาตูฮง
  ให้ซงตูเปียก ซงตูเปียก ซงตูเปียก ให้เสื้อตูเปียก เสื้อตูเปียก เสื้อตูเปียก
  โอ้แมงตับเต่า ออกลูกข้างหลัง มาเป็นตาซัง โอ้แมงตับเต้า
  โอ้แมงกีนูน แมงกีนูน แมงกีนูน อยู่ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ ต้นบักเขียบ
  โอ่เขียดขาดำ เขียดขาดำ เขียดขาดำ อยู่เถียงนาน้อย เถียงนาน้อย เถียงนาน้อย "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น