วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

เพลง "เด็กเอ๋ย...เด็กดี"เพลง "เด็กเอ๋ย...เด็กดี"

" เด็กเอ๋ย...เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
  หนึ่ง…นับถือศาสนา
  สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น
  สาม…เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
  สี่…วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
  ห้า…ยึดมั่นกตัญญู
  หก…เป็นผู้รู้รักการงาน
  เจ็ด…ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
  แปด…รู้จักออมประหยัด
  เก้า…ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา
  สิบ…บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
  เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น