วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

เพลง "จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า"
เพลง "จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า"

" จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง
  ขอแหวนทองแดง         ผูกมือน้องข้า
  ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง
  ขอเตียงตั่งให้น้องข้านอน ขอละครให้น้องข้าดู
  ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด ขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเอง "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น